[Responsabilitat Global] Últimes jornades RSE del 2017: Reporting, Economia del Bé Comú i altres · Desembre 2017